Uppkopplade luftfilter säkrar häslosam arbetsmiljö

Med molnbaserad driftsdata ger Absolent A•smart renare luft, fräschare lokaler, friskare medarbetare och minimala underhållsstopp i produktionen.

Absolent A•smart

Absolent är ett världsledande företag inom utrustningar för rening av processluft. I över 25 år har de renat förorenad industriluft från olika bearbetningsmaskiner som genererar oljedimma, oljerök eller stoft.  All kontroll av filterkvalitén har tidigare skett i direkt anslutning till filterenheten. Dalelven fick i uppdrag att ta fram en IoT-lösning för att koppla upp deras filterenheter och på så vis möjliggöra övervakning, styrning och planering av underhåll på distans.

Uppdraget blev ett helhetsåtagande från Dalelven, där vårt team av produktutvecklare inom projektledning, design, mekanik, elektronik, mjukvara, prototyper och testning arbetade tillsammans i projektet. Genom att designa och utveckla en och samma kapsling för alla enheter men bestycka dem olika beroende av funktion, kunde antalet  konstruktionsfiler och produktionskostnader minimeras. För datakommunikation valdes teknik från Lumenradio för att skapar ett driftssäkert meshnätverk som också klarar tuffare arbetsmiljöer. 

Lösningen blev fyra enheter för Absolents system för IoT produkter A•smart – Sense, Gateway, Connect samt Ambient. Varje filterenhet övervakas av A•smart Sense som mäter tryckfallet över filtermodulen. Den samlar in data och larmar när filtret behöver tillsyn och skickar data via A•smart Gateway till Absolents säkra IoT-moln. Om avståndet från A•smart Sense till A•smart Gateway är för stort eller att det finns väggar som försvagar eller blockerar radiosignaler används A•smart Connect. Den förstärker och förbättrar signalen från en eller flera A•smart Senseenheter till A•smart Gateway. A•smart Ambient mäter luftkvalitén i lokalen för att säkerställa god arbetsmiljö samt övervakar luftfiltrets prestanda. 

All data samlas, analyseras och presenteras i A•smart Dashboard. Prestandaavvikelser kan tidigt adresseras, vilket gör det möjligt att sänka underhållskostnader, förbättra produktionskvalitén samt planera och minska antalet driftstopp. Absolents kunder får renare luft och friskare medarbetare.

”Vi känner oss väldigt trygga med att använda Dalelven för utvecklingen av hårdvara och mjukvara till våra produkter. De har en bred kompetens, en stor erfarenhet inom många områden och är ett bra bollplank under utvecklingsarbetet.”

A•smart Ambient är den senaste produkten inom A•smart familjen. Med hjälp av 5 sensorer övervakar den i realtid partikelutsläpp, VOC (Flyktiga organiska ämnen), koldioxid, relativ luftfuktighet och temperatur.

Absolent renar förorenad industriluft från olika bearbetningsmaskiner som genererar oljedimma, oljerök eller stoft. Med över 25 år i branschen erbjuder Absolent hög kvalitet och gedigen kunskap.
Läs mer: www.absolent.se

Absolent A•smart - Ren luft. Nu helt digitalt.

Skrolla till toppen
På Dalelvens webbsida använder vi oss av cookies, genom att fortsätta använda vår webbsida så godkänner du detta.