Hållbar produktutveckling

Vi har alla ett ansvar för miljön och alla kan göra något. På Dalelven bidrar vi till hållbarhet genom att kontinuerligt arbeta med det i våra utvecklingsprojekt.

Ingen kan göra allt, alla kan göra något

Idag är produktens miljöpåverkan en viktig del i produktutveckling. Hållbara produkter är en självklarhet och ett av de viktigaste säljargumenten numera. Både nya regulatoriska krav och ökade kundkrav på hållbara produkter kommer minska marknaden för produkter som inte är hållbara, så börja redan idag.

Hur arbetar Dalelven med hållbar produktutveckling?

För Dalelven innebär hållbar produktutveckling att vi utvecklar produkter som är både miljömässigt och ekonomiskt hållbara. Vi minimera produktens negativa påverkan på miljön, samtidigt som produkten fortfarande möter krav på innovation, design, funktion, kvalitet och kostnad. 

Vi tar hänsyn till produktens miljöpåverkan genom hela livscykeln, från material och tillverkning till transport, användning, återanvändning och slutgiltig avfallshantering.

På Dalelven arbetar vi kontinuerligt med hållbarhet genom hela utvecklingsfasen, från start till mål. Faktum är att om en produkt är hållbar eller inte, definieras redan i inledande koncept- och designfasen av ett projekt.

Hållbara produkter

Materialval
Materialet påverkar produktens miljöpåverkan under dess livscykel. Använd återvinningsbart giftfritt material. Undvik sammansatta material, som är svårare att återvinna.

Återanvändning och återvinning
Design för återanvändning och återvinning. Det kan handla om modulära produkter som kan uppgraderas eller repareras. Sammansatta material och komponenter ska vara enkla att separera för återvinning.

LCA
LCA (livscykelanalys) används för att bedöma en produkts totala miljöpåverkan under dess livscykel, från råmaterial till slutligt avfall. Det används för att identifiera potentiella miljöproblem i varje steg. Det ger viktig information för att utveckla mer hållbara produkter.

Användardata
Användardata kan användas för att utveckla hållbara produkter. Data från användare visar hur produkterna används och hur de kan förbättras. Det bidrar till att utveckla produkter som är långsiktigt hållbara eftersom de är anpassade efter verkliga behov och användarmönster.

Ny teknik
Ny teknik kan implementeras vid utveckling av nya hållbara produkter. Så som sensorer för att behovsstyrda produkter, lågenergi komponenter eller laddning med hjälp av omgivande ljus. Även ny teknik för produktion, transport och återvinning påverkar produktens miljöpåverkan. Det sker kontinuerlig en utveckling av nya, lättare, starkare och återvinningsbart material med mindre påverkan på miljön.

Produktion
Med fördel ska förnybara material och energikällor användas. Spill ska minimeras och återanvändas så långt det går. Produktionen ska vara lokaliserad så transporter för inleveranser till producenten och utleveranser till marknaden blir så korta som möjligt. Det finns också ett etiskt ansvar att använda producenter med bra arbetsförhållande för personalen.

Transporter
Produkters miljöpåverkan påverkas av att vi väljer mer miljövänliga transporter, så som fordon med miljövänligt bränsle eller att använda tåg och båtar i stället för lastbilar. Produkter ska vara så lätta som möjligt med förpackningar som är kompakta, återvinningsbara och bidrar till att utnyttja utrymmet under transport effektivt, t.ex. att de går att stapla uppe på varandra. Transportsträckor ska optimeras från utvinning av råvara tills produkten når kunden.

Nya hållbara affärsmodeller

Som produktägande företag så öppnar hållbara produkter för nya affärsmodeller, vilket kan innebära både stora och små förändringar för företagen och kunderna. 

  • Hur återanvänder, återvinner, reparerar eller uppgraderar vi produkterna? 
  • Kan kunden själv uppgradera produkten med nya funktionalitet eller ersätta slitdelar?
  • Ska kunden hyra produkten istället för att äga?
  • Hur kan vi minska våra transporters miljöpåverkan för material, komponenter och färdig produkt?

Många företag inför nya affärsmodellen där de tar hand om produkterna, skapar ett kretslopp. Det kräver ett nytt mindset både hos produktägande företag och kunderna. 

Är ni redo för hållbar produktutveckling? Hör av er, vi hjälper gärna till!

Vad erbjuder Dalelven?

Dalelven erbjuder tjänster inom design och utveckling, där vår styrka ligger inom mekanik, elektronik, mjukvara, prototyper, tester och tillverkning. Vi gör allt inhouse och har avancerade system för testning och även en egen verkstad för produktion av prototyper.

Skrolla till toppen
På Dalelvens webbsida använder vi oss av cookies, genom att fortsätta använda vår webbsida så godkänner du detta.