Dalelven skapar kontinuitet och lönsam produktutveckling

Vi skapar kontinuitet och lönsam produktutveckling

VD Allan Salåker ger sin syn på varför Dalelvens affärsmodell är ett vinnande koncept för alla parter. En affärsmodell anpassad för kontinuitet och lönsam produktutveckling.

Prototypfokuserad utveckling

Dalelvens affärsmodell bygger på att projekten drivs in-house på kontoret i Borlänge. Alla projekt drivs på löpande räkning där projektkostnad och utvecklingstid uppskattas och följs upp kontinuerligt under projektet. Vi på Dalelven jobbar med prototypfokuserad utveckling där vi med hjälp av prototyper utvärderar produktens nyckelfunktionaliteter i flera steg under projektets gång. Här är vår prototypverkstad en viktig och uppskattad tillgång.

Flexibel och snabbfotad projektgrupp

Projekten genomförs med en flexibel projektgrupp som anpassas utifrån dagsbehovet. Att på kort varsel kunna anpassa vilka resurser som vi använder i projekten är en stor styrka och ett mervärde för våra kunder. Behöver vi till exempel en industridesigner i några timmar i ett projekt så är det inte längre bort än skrivbordet bredvid.

Kontinuitet och engagemang ger ökat mervärde

En kommentar som vi ofta hör från våra kunder som tidigare har använt sig av större bolag eller resursförstärkning är att de uppskattar vår kontinuitet och engagemang. Återkommer kunden månader eller år efter avslutat projekt så finns fortfarande kompetensen och kunskapen kvar i huset och vi kan snabbt hjälpa till med support eller vidareutveckling. Många kunder upplever att de med andra konsultbyråer har fått starta om då resurserna de använde i tidigare projekt nu är upptagna i nya uppdrag och ej tillgängliga. Detta är en stor styrka i vårt koncept och vår låga personalomsättning bidrar till ett ökat mervärde för kunden.

Tio punkter som gör Dalelven till en bra utvecklingspartner:

  • Vi är ett komplett utvecklingsföretag, med alla nödvändiga kompetenser i samma hus
  • Låg personalomsättning, ni får samma personer som är inlästa på just era produkter
  • Dagligt högt engagemang, ingen övrig linjeverksamhet som stör
  • Proffsiga och kompetenta ingenjörer, utbildade i produktutveckling
  • Tids och kostnadsuppskattningar som visar sig hålla
  • Kostnadseffektivt, enbart de resurser som går åt just i ditt projekt
  • Tidseffektivt, möt marknaden tidigare med dina produkter vilket ger snabbare payback
  • Nytänk, sitter inte fast i traditionella lösningar
  • Erfarenhet, 30 man som enbart jobbar med nya projekt, ger en otrolig kompetensbank att gräva i
  • Agil och prototypbaserad utvecklingsmodell

Frågor om lönsam produktutveckling?

Om du vill veta mer om hur vi kan bidra till lönsam produktutveckling för er, kontakta Dalelven på:
0243-21 62 40
info@dalelven.com

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skrolla till toppen
På Dalelvens webbsida använder vi oss av cookies, genom att fortsätta använda vår webbsida så godkänner du detta.