Vi skapar kontinuitet och lönsam produktutveckling

Dalelven skapar kontinuitet och lönsam produktutveckling

VD Allan Salåker ger sin syn på varför Dalelvens affärsmodell är ett vinnande koncept för alla parter. En affärsmodell anpassad för kontinuitet och lönsam produktutveckling. Prototypfokuserad utveckling Dalelvens affärsmodell bygger på att projekten drivs in-house på kontoret i Borlänge. Alla projekt drivs på löpande räkning där projektkostnad och utvecklingstid uppskattas och följs upp kontinuerligt under projektet. Vi på Dalelven jobbar med prototypfokuserad utveckling där vi med hjälp av prototyper utvärderar produktens nyckelfunktionaliteter i flera steg under projektets gång. Här är vår prototypverkstad en viktig och uppskattad tillgång. Flexibel och snabbfotad projektgrupp Projekten genomförs med en flexibel projektgrupp som anpassas utifrån

Läs mer »
Exempel på hållfastighetsberäkningar med FEM

Hållfastighetsberäkningar med FEM

Minska risken för sena och dyra konstruktionsändringar genom att tidigt i utvecklingsprojektet göra  hållfastighetsberäkningar med FEM. Låt Dalelven simulera de belastningar som kommer att uppstå. Dalelven använder FEM simulering i sitt dagliga konstruktionsarbete. Det är en tjänst som vi erbjuder separat eller inbakat som en del av ett utvecklingsprojekt. Både statiska, dynamiska samt ickelinjära tillstånd kan analyseras. Exempel på användning av hållfastighetsberäkningar med FEM: Ett fastskruvat stativ har glidit under prov. Har stativet belastats för hårt eller behöver skruvförbandet konstrueras om? En växellåda ska belastas hårdare. Vilken livslängd kan förväntas och behöver konstruktionen förstärkas? Ett plastsnäppes låskraft och karakteristik behöver

Läs mer »

Saker du behöver tänka på innan du kopplar upp en produkt

Är du intresserad av att koppla upp en produkt? Här ger Dalelven dig de bästa tipsen på vad du ska tänka på innan du sätter igång. Anledningen till att ett företag vill koppla upp en produkt kan vara många. Det kan handla om allt från att kunna erbjuda unika kundupplevelser och få bättre servicehantering till att få effektivare arbetsrutiner och understöd till myndighetskrav. – Vi ser att i vissa branscher börjar uppkopplade produkter bli mer eller mindre standard och för att följa med i utvecklingen behöver fler företag följa efter, säger Erik Lärfars, projektledare på Dalelven.  För produktägaren innebär den nya

Läs mer »
På Dalelvens webbsida använder vi oss av cookies, genom att fortsätta använda vår webbsida så godkänner du detta.