Framgångsrik produktutveckling på ett enkelt sätt

Vi brinner för teknik och verkar för att produkter blir framgångsrika till en bra kalkyl och genom ett smidigt arbetssätt. Vi är prestigelösa och enkla att ha att göra med och som team av specialister gör vi allt vi kan för att vara lyhörda och underlätta för våra uppdragsgivare. Vi har lång erfarenhet av produktutveckling och erbjuder tjänster inom design och utveckling, där vår styrka ligger inom mekanik, elektronik, mjukvara och prototyper samt tillverkning av förserier. Allt inhouse.

Uppkopplade blandare håller koll på vattenförbrukningen

En kran som kan läsa av vattenförbrukningen och optimera användningen. Det blev verklighet när Dalelven utvecklade och kopplade upp blandare för FM Mattsson.

Vinsch som klarar tuffa krav

Sepson är en internationell leverantör av vinschar, för tuffa förhållanden – Dalelven har både produktutvecklat och tagit fram hållfasthetsberäkningar för att säkra att vinscharna når upp till alla tekniska krav.

Världens mest kompakta vattenrenare

Den livsviktiga anläggningen Cubo compact tar inte mer plats än ett litet skåp. Dalelven har utvecklat anläggningen som renar vatten till sjukhus.

Hur samarbetar vi som bäst?

Våra samarbeten bygger på samförstånd där vi möter våra kunder med ett stort engagemang och lyhördhet. Du ska kunna lita på att vi är kunniga och rekommenderar rätt lösningar, i tid och med en tydlig arbetsprocess och produktkalkyl.